20th Century Jewelry

nl en

*** Vintage sieraden dragen. Uniek en leuk!! ***

Algemene Voorwaarden


Algemene verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van Vintage Jewels (www.vintagejewels.nl)

 

1    Algemeen

1.1 Vintage Jewels (www.vintagejewels.nl) is een online winkel die vintage-, antieke-, costume-

en designer sieraden verkoopt. De bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst worden of via een email bericht en per post ontvangen worden omdat Vintage Jewels niet over fysieke winkelruimte beschikt. Een uitzondering hierop is de verkoop van de sieraden tijdens eventuele sieradenpresentaties. Eventueel is op verzoek een afspraak mogelijk. Deze algemene verkoop, levering en betalingsvoorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van Vintage Jewels.

1.2 Vintage Jewels verkoopt sieraden uit de periode 1900 tot ongeveer 1990. Het zijn veelal oud gebruikte sieraden die door ons zorgvuldig worden nagekeken en gereinigd. Vaak zijn er lichte gebruikssporen aanwezig die bij het dragen niet zichtbaar zijn. Vintage Jewels zal zich tot het uiterste inspannen om een eerlijke waarheidsgetrouwe beschrijving van haar sieraden te geven met informatie over eventuele zichtbare slijtage en beschadigingen. We streven ernaar om u sieraden van de hoogste kwaliteit aan te bieden. Alle aangeboden sieraden zijn in een zeer goede tot perfecte conditie tenzij anders beschreven.

1.3 De foto’s van in de webwinkel aangeboden producten kunnen kleurafwijkingen vertonen..

Ook zijn maatafwijkingen en dergelijke mogelijk. Vintage Jewels is hiervoor niet aansprakelijk. Wij zijn gaarne bereid meer informatie te geven over het product waarin u bent geïnteresseerd. Wanneer het sierraad wezenlijk afwijkt van hetgeen beschreven en getoond op de site, zal Vintage Jewels passende maatregelen nemen om u als klant tegemoet te komen.

1.4 Het bestellen bij Vintage Jewels geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vintage Jewels heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer het bestelde product niet op voorraad is. Ook de koper heeft in dat geval recht om de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden teruggestort.

1.5 Wij proberen onze site zo up to date te houden. Toch is er altijd een (kleine) kans dat het door u gekozen sieraad al aan een ander werd verkocht. Indien u er 100% zeker van wilt zijn dat het door u gewenste sieraad nog voorradig is dan adviseren we u om contact met ons te zoeken per email. Wij kunnen het sierraad dan direct voor u reserveren.

1.6 Alle foto’s, software, ontwerpen, teksten, elektronische bestanden en dergelijke blijven eigendom van Vintage Jewels, ongeacht of deze aan klanten of derden beschikbaar zijn gesteld. Tenzij anders is overeengekomen.

Openbaar maken, verveelvoudigen en verspreiden van deze eigendommen van Vintage Jewels mag uitsluitend met toestemming van Vintage Jewels.

2    Prijzen

2.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het BTW bedrag wordt niet op de factuur gemeld omdat de sieraden onder de margereling vallen. Voor orders van klanten buiten Nederland is de koper aansprakelijk voor eventueel verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en dergelijke.

2.2 Vintage Jewels kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld door invoer-, zet- en of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Gedurende het moment van kopen en de actuele levering worden de prijzen van het aangekochte product niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolge van veranderingen in BTW tarieven.

 

 3    Betaling

3.1 Na het doorlopen van alle stappen van de bestelling kunt u de wijze van betaling kiezen. Na het afronden van de bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten) vermeld.

3.2 Door ons geaccepteerde betaalwijzen voor Nederlandse klanten:

*          Overschrijving

*          PayPal (kopersbescherming)

*          Met creditcard via PayPal

PayPal is een voor de koper gratis en veilig betaalsysteem waarbij u digitaal betaald via uw bankrekening of creditcard. Hierbij geniet u kopersbescherming. Ook als u geen PayPal account heeft kunt eenvoudig een betaling doen met uw creditcard. Zie voor meer informatie de PayPal-website.

3.3 De betaling dient binnen 7 werkdagen nadat de bestelling heeft plaatsgevonden te geschieden. De sieraden worden daarom 7 werkdagen voor u gereserveerd (eventueel langer in overleg). Mocht de betaling niet binnen 7 werkdagen binnen (bijgeschreven op de bankrekening) zijn dan houdt Vintage Jewels zich het recht voor om de sieraden weer in de verkoop te doen. Na het verstrijken van deze termijn bent u van rechtswege in verzuim.

3.4 Indien er niet (tijdig) aan de betalingsverplichting wordt voldaan behoudt Vintage Jewels zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de klant.

3.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4    Levering

4.1 Er wordt wereldwijd geleverd. Per land kunnen de voorwaarden hiervoor verschillen. Neem hiervoor contact met ons op.

4.2 Vintage Jewels zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van  bestellingen.

4.3 De bestelde producten worden binnen twee werkdagen verzonden tenzij door overmacht of andere oorzaken dit niet mogelijk is. Dit wordt met koper gecommuniceerd. Vintage Jewels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

4.4 Het eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

4.5 De prijsstelling van de sieraden wordt bepaald door de originaliteit van het ontwerp, het vakmanschap waarmee het gemaakt is, de kwaliteit van de materialen die gebruikt zijn, de naam van de ontwerper en de schaarste op de markt. De prijsontwikkeling is vergelijkbaar met die van antiek.

 

5    Verzending

5.1 Voor het verzenden wordt gebruik gemaakt van de diensten van TNT post.

      In principe worden de sieraden verstuurd met track en tracé.

      De klant in Nederland betaalt hiervoor 6,75 euro per zending.

      De klant in Europa betaalt 16,50 euro per zending (tot 2 kg).

      De klant buiten Europa betaalt hiervoor 28 euro per zending (tot 2 kg). Er wordt alleen na overleg aan landen buiten Europa geleverd.

Voor aangetekende en verzekerde verzending in Nederland worden extra kosten in rekening gebracht.

Vintage Jewels kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of beschadigde post. Wel zal zij al het mogelijke doen om te assisteren bij het terugvinden van de post en beroep doen op de verzekering van PostNL.

 

5.2 Indien gewenst kunt u uw bestelling op een ander adres laten bezorgen. De sieraden worden sierlijk verpakt waardoor ze ook direct cadeau gegeven/verstuurd kunnen worden.

 

Verpakking

De sieraden worden sierlijk verpakt waardoor ze eventueel direct cadeau gegeven kunnen worden. Ten behoeve van het ontlasten van het milieu, worden verpakkingsmaterialen zoals verzendingsdozen, bolletjes plastic en dergelijke hergebruikt.

 

6    Retourbeleid/Herroeping

6.1 De klant heeft binnen 14 dagen na ontvangst van het product de mogelijkheid zonder opgaaf van redenen om te retourneren (herroepingsrecht). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of namens de klant. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig met het product en de verpakking dienen om te gaan. Hij of zij zal het slechts in die mate uitpakken als nodig is om het product te beoordelen. Indien de klant binnen deze termijn besluit te retourneren dient dit ook binnen deze termijn kenbaar te worden gemaakt. Bij voorkeur via de mail. Bij het aanmelden van uw retourzending ontvangt binnen 2 werkdagen een bevestiging per email met retourinstructies. Bij uw retourzending dient u uw bestelnummer, naam en betalingsgegevens zoals uw bankgegevens te vermelden. Vervolgens dient het product binnen 8 werkdagen bij Vintage Jewels binnen te zijn. De producten moeten in de originele verpakking in ongeschonden dan wel in de exacte dezelfde staat worden ontvangen als Vintage Jewels ze heeft verzonden. Zij dienen ongedragen, ongebruikt en geen parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen te dragen. Dit is ter beoordeling van Vintage Jewels.

Sieraden die beschadigd zijn na levering door Vintage Jewels kunnen niet worden geretourneerd en worden geweigerd. Vintage Jewels behoudt zich het recht toe om indien van toepassing een vergoeding voor reparatie of vermindering van de aankoopwaarde te berekenen.

Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders is afgesproken.

6.2 De kosten en risico’s van retourneren zijn voor de klant. Binnen Nederland zijn deze kosten € 6,95 voor pakketverzending of € 8,60 voor aangetekende pakketverzending. De retourkosten voor kopers in andere EU-landen verschillen per land. Hiervoor verwijzen wij naar de posttarieven van het betreffende EU-land. Deze kosten zullen niet meer dan € 20,00 bedragen tenzij er gebruik gemaakt wordt van een andere vervoerder dan de Nationale postdienst en tenzij er een duurdere verzendmethode wordt gekozen.Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden geweigerd. De portokosten worden alleen vergoed als er schade aan het product is dat Vintage Jewels redelijkerwijs had moeten constateren voorafgaand aan de verkoop.

6.3 Na inspectie van het geretourneerde product ontvangt de klant binnen 2 werkdagen een e-mail. In geval van correct retourneren zal het betaalde bedrag exclusief in rekening gebrachte verzendkosten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden teruggestort.

 

7    Annulering

De klant kan de bestelling te allen tijde, zonder opgaaf van redenen en zonder betaling van een boete annuleren mits het artikel nog niet verzonden is. Is de bestelling reeds verzonden dan gelden de retourbeleids-/herroepingsbepalingen.

 

8.   Privacy

 Vintage Jewels respecteert uw privacy. De informatie die door u wordt verstrekt via de website wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling te af te handelen. Indien u dat aangeeft/wenst kunnen wij u over andere acties van Vintage Jewels en haar producten informeren. U gegevens worden echter nooit aan derden doorgegeven. Indien u uw gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen kunt u dit per email dit aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan de verwijdering van uw gegevens doorvoeren.

 

9.   Klachtenregeling

Klachten over een order dienen binnen 2 dagen na ontvangst per email kenbaar te worden gemaakt. De klant dient Vintage Jewels in de gelegenheid te stellen om met een voor de klant bevredigende oplossing te komen.

Vintage Jewels zal haar uiterste best doen om eventuele klachten naar tevredenheid af te handelen. Wij streven naar tevreden klanten.

U koopt bij Vintage Jewels oude en/of antieke sieraden die eerder gedragen zijn. Wij kunnen hierop geen garantie geven maar mochten door ons geleverde sieraden na verloop van tijd toch defecten vertonen, door welke oorzaak dan ook, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw sierraad indien mogelijk kosteloos repareren en alleen (na overleg) materiaalkosten in rekening brengen.

Wel verwijzen wij u naar de onderhoudsadviezen die u meegeleverd krijgt bij uw sieraden en ook op de website vermeld staan. Indien u zich aan deze adviezen houdt, zult u lang plezier hebben van onze sieraden.

 

10  Overmacht

 Vintage Jewels heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien omstandigheden het (verdere) nakomen van de koopovereenkomst en uitvoeren van hieruit voortvloeiende diensten verhindert.

Onder overmacht wordt verstaan hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt vermeld en alle andere van buiten komende oorzaken waarop Vintage Jewels geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vintage Jewels niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Gedurende de periode van overmacht kunnen der verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst worden opgeschort. Duurt deze periode langer dan twee maanden dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeden van schade aan de andere partij.

Vintage Jewels zal in dit geval het betaalde bedrag restitueren verminderd met het bedrag van eventueel reeds nagekomen verplichtingen. Hiervoor wordt een aparte factuur geleverd.

 

11. Aansprakelijkheid

Vintage Jewels kan nooit worden gehouden tot het betalen van schadevergoeding anders dan zaakschade. Zij kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade indien opzet of grove schuld aan haar is toe te rekenen.

Beantwoordt het afgeleverde product niet aan de overeenkomst dan kunt u gebruik maken van ons retourbeleid. Vintage Jewels kan alleen worden gehouden aan het afleveren van ontbrekende onderdelen, herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Wel zal zij in overleg met een zo goed mogelijke oplossing komen ten behoeve van de klant.

 

12. Tenslotte

Op het moment dat u een bestelling plaatst, stemt u in met bovenstaande voorwaarden.

.

paypal esty

Copyright © 2015 Vintage Jewels. All rights reserved