20th Century Jewelry

nl en

Vintage sieraden: Uniek, Leuk en Duurzaam!


PRIVACYVERKLARING: VINTAGE JEWELS

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  21 mei 2018

Vintage Jewels (www.vintagejewels.nl) is een online winkel die vintage-, antieke-, costume-en designer sieraden verkoopt. De bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst worden of via een email bericht en per post ontvangen worden omdat Vintage Jewels niet over fysieke winkelruimte beschikt. De privacygevoelige gegevens die de besteller opgeeft worden alleen gebruikt voor de verzending van de goederen. Wij werken niet samen met andere organisaties of bedrijven en stellen de gegevens nadrukkelijk niet ter beschikking aan derden. Omdat onze site wordt gehost, komen u gegevens binnen op de server waarop de site is geplaats. Wij worden gehost door Van Oort’s Webdesign (info@vanoorts.nl). Onze site gebruikt geen cookies en andere hulpmiddelen of programma’s om gegevens van u te verzamelen.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacy gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren (postverzendingen en dergelijken) of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

- Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

06 - 14237588
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail

vintagejewels@xs4all.nl

Post

Vintage Jewels
Postbus 2738, 7301EE  Apeldoorn

 

Verzamelen van persoonsgegevens:

Bij het bestellen worden de volgende persoonlijke gegevens van u gevraagd:

-          Naam

-          Adresgegevens

-          Emailadres

-          Bij PayPal betaling uw PayPal emailadres

Beveiligen en bewaren:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen:

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Inwerkingtreding:

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 21 mei 2018.

betaalmanieren esty

Copyright © 2024 Vintage Jewels. All rights reserved